U vindt hier informatie van onderstaande bestuursorganen:

  • gemeenteraad: agenda, besluitenlijst, notulen; vragen en antwoorden van het vragenuurtje;
  • college van burgemeester en schepenen: besluitenlijst;
  • raad voor maatschappelijk welzijn: agenda, besluitenlijst, notulen;
  • vast bureau: besluitenlijst;
  • besluiten burgemeester: besluitenlijst;
  • raad van bestuur autonoom gemeenteberdrijf AGB De Kouter: agenda, besluitenlijst.

U kunt de informatie raadplegen via de kalender of het zoekveld (rechtsboven).

Reglementen en verordeningen

De reglementen en verordeningen van bovenstaande organen vindt u op https://www.herent.be/reglementenenverordeningen.

Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten (meerjarenplannen, budgetten, beheersovereenkomsten …) zijn beschikbaar op https://www.herent.be/beleid.

Niet gevonden wat u zoekt?

U kunt het gewenste document (agenda, besluitenlijst, notulen, zittingsverslag, vragenuurtje ...) steeds schriftelijk opvragen via info@herent.be

Hoe kunt u een klacht indienen tegen een beslissing?

Als u het niet eens bent met een beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Ga daarvoor naar de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Vragen?

Voor hulp of extra informatie neemt u contact op met info@herent.be.